Plan zamówień

Pozycje 1-25 z 529  pokazuj  pozycji

Udzielenie kredytów bankowych na wydatki majątkowe i spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiązań kredytowych Województwa Śląskiego Usługi Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony 35 079 332,92 Kwartalne 2-3 kwartał
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Śląskiego Usługi Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony 0,00 Miesięczne Styczeń
wynajem powierzchni wystawienniczej pod nosniki reklamowe podczas imprezy turystycznej Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 100 000,00 Kwartalne 1 kwartał
nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości art..11 ust.1 pkt6 ustawy pzp) Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 7 845 380,30 Kwartalne 1 kwartał
wynajem parkingu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (art..11 ust.1 pkt 6 ustawy pzp) Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 97 560,98 Kwartalne 1 kwartał
usługa transportowa Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 10 000,00 Kwartalne 1 kwartał
usługi dordcze z zakresu realizacji strategii Regionu Beskidy Usługi Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 30 000,00 Kwartalne 1 kwartał
zakup czasu antenowego na potrzeby wydarzeń turystycznych Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 130 000,00 Kwartalne 1 kwartał
oznaczenie i utrzymanie tras turystycznych Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 30 000,00 Kwartalne 1 kwartał
usługi tłumaczeniowe Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 4 000,00 Kwartalne 1 kwartał
szkolenia - rachunkowość, rachunkowość budżetowa Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 23 000,00 Kwartalne 1 kwartał
obsługa , konserwacja oraz naprawa centrali telefonicznej Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 2 439,02 Kwartalne 1 kwartał
dostęp do prtalu z orzeczeniami z zakresu zamówień publicznych Usługi Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 5 691,06 Kwartalne 4 kwartał
Obsługa serwisowa, naprawa i administracja central telefonicznych Urzędu Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte 30 800,00 Kwartalne 1 kwartał
członkowie Komisji Stypendialnej Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 6 000,00 Kwartalne 2 kwartał
członkowie Komisji nagrody "Złota Maska" Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 21 000,00 Kwartalne 1 kwartał
tablice informacyjne, tabliczki informacyjne Dostawy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 11 817,07 Kwartalne 1 kwartał
Usługa transportowa w związku z realizacją zadań zleconych Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 9 259,26 Kwartalne 1 kwartał
Usługi restauracyjne podczas wydarzeń dotyczących produktów tradycyjnych Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 8 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Usługa związana z organizacją promocji Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskiego Finału Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte 5 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Usługa transkrypcji nagrań wideo Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte 5 970,73 Kwartalne 1 kwartał
Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte 10 162,60 Kwartalne 1 kwartał
Usługi - wycena składników mienia ruchomego Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 8 130,08 Kwartalne 2 kwartał
wycena i ekspertyzy dot. składników mienia ruchomego Usługi Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe 8 130,08 Kwartalne 1 kwartał
Usługa dostępu do bazy - aplikacji o nazwie eSesja zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz z administrowaniem tym serwerem Usługi Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 13 266,00 Kwartalne 1 kwartał

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa