Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 36  pokazuj  pozycji

OR-ZN.272.2.12.2021.AS Utrzymanie i obsługa techniczna Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-28 2021-06-08 09:00 --
OR-ZN.272.2.14.2021.AT Dostawa 181 200 sztuk jednorazowych maseczek medycznych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-28 2021-06-08 09:00 --
OR-ZN.272.2.10.2021.AT Długoterminowy najem dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich ubezpieczeniem, świadczeniem obsługi serwisowej oraz innych czynności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-20 2021-06-02 09:00 --
OR-ZN.272.2.8.2021.MJ Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-10 2021-05-31 09:00 --
OR-ZN.272.3.1.2021.ED Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, w ramach projektu ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE – CYKL WARSZTATÓW Z PROGRAMOWANIA I KONSTRUOWANIA ROBOTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-10 2021-05-19 09:00 --
OR-ZN.272.1.10.2021.MG Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-05 2021-05-31 09:00 --
OR-ZN.272.1.4.2021.AT Usługa wykonania analizy: „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-28 2021-05-25 09:00 --
OR-ZN.272.1.5.2021.MG „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-23 2021-05-21 09:00 --
OR-ZN.272.2.2.2021.AT Wykonanie i wdrożenie Bazy Ofert Inwestycyjnych (BOI) oraz serwisu do zasilania treścią ww. bazy wraz z 12 - miesięczną gwarancją dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z zapewnieniem asysty technicznej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-23 2021-05-11 09:00 --
OR-ZN.272.2.3.2021.ED Wykonanie opracowania pn.: „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017-2019” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-19 2021-04-27 09:00 --
OR-ZN.272.1.71.2020.ED Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-19 09:00 --
OR-ZN.272.1.68.2020.PJ Zaprojektowanie, dostawa i montaż wyposażenia oraz wdrożenie serwerowni do realizacji zadań w Planetarium - Śląski Park Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-09 09:00 --
OR-ZN.272.1.75.2020.MG Usługa wykonania Studium Planistyczno - Prognostycznego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia- Zdroju z Katowicami" Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-11 09:00 --
OR-ZN.272.1.69.2020.MJ Świadczenie usługi kompleksowej organizacji uczestnictwa Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-19 10:00 --
OR-ZN.272.1.74.2020.AS Usługa opracowania dokumentu pt. „Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wykonaniem analiz diagnostyczno-prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-17 09:00 --
OR-ZN.272.1.66.2020.ED Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Sejsmografy” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-28 09:00 --
OR-ZN.272.1.64.2020.MG Sporządzenie dokumentu pn. „Audyt krajobrazowy województwa śląskiego” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-22 2021-02-12 09:00 --
OR-ZN.272.1.65.2020.MG Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie Stanowiska do prezentacji otoczenia w podczerwieni w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-16 2021-01-18 09:00 --
OR-ZN.272.1.60.2020.AS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Ekran kulisty” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-18 2020-12-21 09:00 --
OR-ZN.272.1.62.2020.MG Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego – licencje na pakiety biurowe Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-10 2020-11-18 10:00 --
OR-ZN.272.1.57.2020.ED Druk materiałów edukacyjno-informacyjnych na potrzeby kampanii pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-23 2020-11-02 10:00 --
OR-ZN.272.1.41.2020.MG Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Stanowiska Green Box” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-02 2020-11-04 09:00 --
OR-ZN-272.1.42.2020.AMS Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa Stanowiska do prezentacji otoczenia w podczerwieni w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-29 2020-11-12 09:00 --
OR-ZN.272.1.48.2020.MKC Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli na terenie województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-08 10:00 --
OR-ZN.272.1.47.2020.MK Dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – II Zakresy. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-24 2020-10-02 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa