Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

ZP-ZN.272.2.23.2022 SM Usługa opracowania merytorycznego, graficznego, a także stworzenia e-publikacji “Razem zmieniamy Śląskie”, t. 4 dotyczącej efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-05 10:00 --
ZP-ZN.272.3.14.2022.EK Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego Województwa Śląskiego, Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii i Miasta Katowice na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-27 2022-08-09 10:00 --
ZP-ZN.272.2.18.2022.BT Usługa asysty technicznej serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich rozbudową i modyfikacją oraz utworzeniem nowych serwisów internetowych. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-25 2022-08-02 09:00 --
ZP-ZN.272.2.24.2022.BF Sukcesywna usługa przeprowadzki. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-18 2022-07-29 08:30 --
ZP-ZN.272.4.3.2022.AS Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-14 2022-07-22 09:00 --
ZP-ZN.272.2.21.2022.AT Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych na terenie całego kraju, jak również na terenie Unii Europejskiej i poza nią wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów, dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-11 2022-07-26 09:00 --
ZP-ZN.272.3.11.2022.AT Zakup metro klastra dwóch macierzy dyskowych typu all-flash Departament Cyfryzacji i Informatyki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-11 2022-08-08 09:00 --
ZP ZN.272.2.22.2022.BF „Jednorazowa dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek – zgodnie z częściami”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-07 2022-07-15 09:00 --
ZP-ZN.272.3.12.2022.ED Zakup i dostawa komponentów informatycznych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-01 2022-07-29 09:00 --
ZP-ZN.272.2.20.2022.EK Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej oraz serwisu do zasilania treścią ww. aplikacji mobilnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z 12 miesięczną gwarancją, z zapewnieniem asysty technicznej oraz roboczogodzinami programistycznymi na ich rozbudowę i modyfikacje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-30 2022-07-21 09:00 --
ZP-ZN.272.2.19.2022.MS Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-23 2022-07-28 09:00 --
ZP-ZN.272.2.17.2022.BF Usługa dostępu on-line do Systemu Informacji Prawnej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-28 09:00 --
ZP-ZN.272.3.9.2022.EK Usługa zaprojektowania, wykonania i instalacji stoiska targowego wraz z organizacją wyjazdu przedstawicieli Zamawiającego na targi Gamescom w Kolonii, odbywające się w dniach 24-28 sierpnia 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-10 2022-07-08 10:00 --
ZP-ZN.272.3.7.2022.BT Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja wpływu realizacji RPO WSL 2014-2020 na rozwój społeczno–gospodarczy województwa śląskiego i na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020 z wykorzystaniem modelowania makroekonomicznego” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-10 2022-07-11 09:00 --
ZP-ZN.272.2.16.2022.ED Usługa standaryzacji użytkowanego oprogramowania systemowego i serwerowego eORG wraz z jego rozbudową i modyfikacją Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-09 2022-06-21 09:00 --
ZP-ZN.272.3.8.2022.MS Organizacja i przeprowadzenie:1)gry edukacyjnej łączącej działania online i zadania w przestrzeni miejskiej dot. zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym (część I); 2)quizu tematycznego online dot. zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym skierowanego do mieszkańców woj. śląskiego w celu propagowania wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (część II) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-27 2022-06-23 09:00 --
Znak sprawy: ZP-ZN.272.2.8.2022.MS Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania p.n.: ,, Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. G. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-20 2022-07-05 09:00 --
ZP-ZN.272.2.10.2022.ED Opracowanie analizy potencjału terenów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego, biorących udział w projekcie pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” pod kątem wsparcia rozwoju gospodarczego, pozyskiwania nowych inwestycji oraz podnoszenia jakości obsługi inwestorów. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-11 2022-05-20 09:00 --
ZP-ZN.272.2.9.2022.EK Wykonanie opracowania pn.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-27 2022-05-06 09:00 --
ZP-PN.272.2.11.2022.BT Usługa asysty technicznej narzędzia CMS wraz z jego rozbudową i modyfikacją Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-27 2022-05-06 09:00 --
ZP-ZN.272.3.9.2021.MS Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkolno- Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” - Pakiet nr 2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-05 2022-02-04 09:00 --
OR-ZN.272.3.3.2021.MKC Organizacja wydarzenia o charakterze kongresu pn. „CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-07 2021-07-19 10:00 --
OR-ZN.272.1.48.2020.MKC Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli na terenie województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-08 10:00 --
OR-ZN.272.5.3 .2020.MK Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych pozalekcyjnych – ROBOTYKA – BAW SIĘ I BUDUJ – 2 Zakresy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-08-20 2020-08-28 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa