Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

OR-ZN.272.2.13.2021.AS Dostawa oprogramowania komputerowego - licencja na pakiety biurowe Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-02 2021-06-24 09:00 --
OR-ZN.272.1.3.2021.PJ Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż systemu informacji wizualnej i dotykowej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-04 2021-06-30 09:00 --
OR-ZN.272.1.6.2021.MJ Usługa naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 36WEa serii EN63a o numerach 023 i 025 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-04 2021-07-12 09:00 --
OR-ZN.272.1.11.2021.AG Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu promującej efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-07 2021-07-13 09:00 --
OR-ZN.272.2.7.2021.AG Usługa wykonania badania pn. „Analiza i diagnoza potrzeb z oceną potencjału szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w województwie śląskim w zakresie nauczania programowania” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-08 2021-06-22 09:00 --
OR-ZN.272.1.9.2021.MG Zaprojektowanie, dostawa i montaż wyposażenia oraz wdrożenie serwerowni do realizacji zadań w Planetarium - Śląski Park Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-09 2021-07-05 09:00 --
OR-ZN.272.2.11.2021.ED Zakup usługi dostępu do internetowej bazy przedsiębiorstw polskich i zagranicznych na okres 24 miesięcy, z możliwością eksportu danych teleadresowych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-15 2021-06-24 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa