Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 168  pokazuj  pozycji

ZP-ZN.272.3.10.2022.MS Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu" Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-08 2022-07-12 09:00 2022-07-07
ZP-ZN.272.2.15.2022.EK Utrzymanie i obsługa techniczna Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-31 2022-06-09 09:00 2022-07-12
ZP-ZN.272.4.2.2022.EK Usługa zaprojektowania, wykonania, instalacji i kompleksowej obsługi stoiska Zamawiającego w strefie EXPO, w ramach Wydarzenia World Urban Forum 11 w Katowicach odbywającego się w dniach 26-30 czerwca 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-19 2022-05-27 09:00 2022-07-07
ZP-ZN.272.2.14.2022BF Dostawa artykułów promocyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-19 2022-05-31 11:00 --
ZP-ZN.272.3.6.2022.AS Dostawa systemu przetwarzania danych- serwerów wraz z instalacją i gwarancją Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-04 2022-05-30 10:00 2022-08-05
ZP-ZN.272.2.13.2022.BF Montaż, demontaż, transport, serwisowanie oraz magazynowanie nośników promocyjnych Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-29 2022-05-10 10:00 2022-07-04
ZP-ZN.272.2.12.2022.EK Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż współczesnych przyrządów meteorologicznych w ramach zadania pn.”Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-28 2022-05-10 09:00 2022-07-07
ZP-ZN.272.3.5.2022.AS Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-20 2022-05-20 10:00 2022-07-29
ZP-ZN.272.3.4.2022.BT Dostawa, wdrożenie oraz wsparcie techniczne systemu do ochrony poczty elektronicznej przed zagrożeniami cyfrowymi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-15 2022-05-12 09:00 2022-07-18
ZP-ZN.272.3.3.2022.AS Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, wskaźników rezultatu EFS i EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-12 2022-05-11 10:00 2022-07-13
ZP-ZN.272.2.4.2022.ED Realizacja filmów promocyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu województwa śląskiego biorących udział w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-05 2022-04-13 09:00 2022-07-19
ZP-ZN.272.2.7.2022 EK Długoterminowy najem fabrycznie nowych samochodów osobowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich ubezpieczeniem, świadczeniem obsługi serwisowej oraz innych czynności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – część I, II Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-04 2022-04-22 09:00 2022-05-30
ZP-ZN.272.2.6.2022.BF „Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa śląskiego”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-04 2022-04-12 09:00 2022-07-04
ZP-ZN.272.2.1.2022.MS Wykonanie opracowania pn.: ,,Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego’’ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-23 2022-04-01 09:00 2022-05-24
ZP-ZN.272.2.5.2022.ED Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych i wyposażenia sal laboratoryjnych, automatu szorująco-zbierającego i odkurzaczy w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-15 2022-03-25 09:00 2022-07-19
ZP-ZN.272.2.3.2022.BT Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż współczesnych przyrządów meteorologicznych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-09 2022-03-22 09:00 2022-04-07
ZP-ZN.272.3.2.2022.BF Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Planetarium w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-09 2022-04-04 09:00 2022-07-04
ZP-ZN.272.4.1.2022.AS Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w 2022 roku w czasie spotkań/konferencji/szkoleń organizowanych na terenie Katowic i okolic (część I) oraz Bielska-Białej i okolic (część II) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-07 2022-03-15 09:00 2022-04-26
ZP-ZN.272.2.2.2022 EK Usługa obsługi profili w mediach społecznościowych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-18 2022-03-04 09:00 2022-05-04
ZP-ZN.272.3.1.2022.ED Zaprojektowanie, dostawa i montaż wyposażenia oraz wdrożenie serwerowni do realizacji zadań w Planetarium - Śląski Park Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-16 2022-03-22 09:00 2022-07-19
ZP-ZN.272.4.17.2021.AT Dostawa profesjonalnej przemysłowej drukarki 3D oraz plotera frezującego CNC wraz z zestawem narzędzi dodatkowych dla Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-13 2022-02-01 09:00 2022-04-27
ZP-ZN.272.3.12.2021.EK Usługa zaprojektowania, wykonania i instalacji stoiska targowego wraz z organizacją wyjazdu przedstawicieli Zamawiającego na targi Middle East Energy w Dubaju odbywające się w dniach 7-9 marca 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-10 2022-01-21 09:00 2022-03-14
ZP-ZN.272.3.11.2021.AT Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego Województwa Śląskiego i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-04 2022-01-21 09:30 2022-03-14
ZP-ZN.272.3.10.2021.MS Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante zastosowania instrumentów finansowych w programie FE SL 2021-2027 oraz podsumowanie dotychczasowego wdrażania tych instrumentów w ramach RPO WSL 20214-2020 ’’. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-27 2022-01-24 09:00 2022-05-18
ZP-ZN.272.4.21.2021.AS Usługa przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-17 2021-12-29 09:00 2022-03-23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa