Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”

 • Numer postępowania OR-ZN.272.2.8.2021.MJ
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-05-31 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-05-31 10:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-05-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-05-10 15:40 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-05-10 15:40 0.75 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia OR-ZN.272.2.8.2021.MJ.pdf 2021-05-10 15:40 0.8 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx 2021-05-10 15:40 0.76 MB
  icon Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego-SOSRPZ.docx 2021-05-10 15:40 0.76 MB
  icon Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy.doc 2021-05-10 15:40 0.82 MB
  icon Załącznik 2a do Formularz ofertowego - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc 2021-05-10 15:40 0.82 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.docx 2021-05-10 15:40 0.83 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx 2021-05-10 15:40 0.85 MB
  icon Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – linia graficzna RPO WSL..pdf 2021-05-10 15:40 6.46 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2021-05-25 14:36 0.54 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-05-31 15:44 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa